Je magnetoterapie opravdu účinná léčebná metoda?

Magnetoterapie patří mezi metody tzv. fyzikální léčby, je to metoda historicky poměrně stará, která nyní v posledních letech zažívá poměrně značný rozkvět, je stále více používána a uznávána nejen v teoretické, ale i v praktické medicíně. Její hlavní předností je snadná aplikace, minimální vedlejší účinky, poměrně vysoká účinnost hlavně u bolestivých a zánětlivých stavů. S použitím magnetoterapie není třeba příliš váhat, nejlépe jsou léčebně ovlivněny funkční poruchy, nikoliv fixované patologické změny. O tom, že patří mezi účinné metody nelze nyní pochybovat. Nicméně obdobně jako jiné alternativní léčebné metody není lékem na všechny zdravotní potíže bez rozdílu.

  Je možné se předávkovat účinky magnetoterapie?

Především je nutno uvést, že před aplikací magnetoterapie je nutno při neznámých bolestech pacienta pečlivě vyšetřit a stanovit správnou diagnosu. Důležitá je pravidelnost a postupné prodlužování aplikace léčebného magnetického pole. Někdy dochází v prvních dnech k lehkému zhoršení potíží (reaktivní fáze, známá jako „lázeňský efekt“). Toto není důvodem k přerušení aplikace. Je třeba dodržovat doporučovanou dobu aplikace i pravidelnost používání. Při nadměrném užívání mohou být vyvolány některé nespecifické reakce, nejsou však pravidlem.

  Je vhodné spojit magnetoterapii s jinou alternativní léčebnou metodou?

Během kúry magnetoterapie se nedoporučuje provádět žádné Rtg vyšetření nebo ozařování, nikdy neaplikovat elektroléčbu. Při všech aplikacích lze současně provádět klasickou rehabilitaci (magnetoterapie, cvičení, masáže, apod.), velmi je doporučováno používání perličkové či vířivé léčebné koupele a používání bylinných přísad. Vynikající výsledky jsou při současné aplikaci magnetoterapie a oscilační (vibrační) masáže speciálními přístroji.

  Má magnetoterapie nežádoucí vedlejší účinky?

Terapie není návyková, při správném dávkování nemá vedlejší nežádoucí účinky. Pacient při aplikaci ve většině případů nic nevnímá, léčba by neměla být prováděna v pozdní večerní hodiny (stimulace může být zdrojem nespavosti). Při léčbě siločáry pronikají všemi částmi těla, kostmi i tkáněmi téměř rovnoměrně, tudíž pacient se nemusí svlékat, nevadí sádrové obvazy. Zavedené kovové implantáty nejsou pro léčbu kontraindikovány (zakázány). Větší péči je třeba věnovat lidem s nízkým tlakem krve (se sklony k němu), tak hypertonikům. Někdy může dojít k výraznějšímu poklesu TK, dle mých pozorování, pokles mizí během 20 – 30 minut, i rychleji. Velká opatrnost je nezbytná u epilepsie a jiných záchvatových onemocnění, u aktivní TBC, u těhotenství, kardiostimulátoru, u těžších krvácivých stavů, u hyperfunkce kúry nadledvin, či při léčbě steroidy, u nádorových onemocnění v rozvinutém stadiu, viz "Kontraindikace". Není dobré používat magnetoterapii během akutního virového nebo bakteriálního onemocnění, lépe vyčkat, až akutní fáze odezní. Při následné rehabilitaci je léčba vhodná.